اپیدرم داخلی پیاز

اپیدرم خارجی پیاز

اپیدرم کرفس

 

  نوشته شده در  چهارشنبه ۹ آبان۱۳۸۶ساعت 14:32  توسط حسین گل صنم لو  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM